Geleneksel Türk kültürümüzün en canlı ifadesidir folklör. Ülkemiz halk oyunları hem zengin kültürümüzün etkisiyle hemde coğrafi konumumuz gereği çok çeşitlilik gösterir. Her sene değişik bir yöre oyunu öğrenen çocuklar vücutlarını değişik şekillerde kullanmayı öğrenir, ülkemiz halk oyunları hakkında bilgi sahibi olur.

     Okul öncesi çağındaki çocuklar halk oyunları sayesinde sağ ayak, sol ayak kavramını öğrenirler. Sayı sayarak, ayak hareketlerini yaparak, sayı iyice oturduktan sonra hem sayıp hem hareketi yapıp hemde şekil yaparak çocukların beyin-kas koordinasyonları gelişir. Yapılan şekiller ve hareketin kaç tane yapılacağı, bir sonraki hareketi akıllarında tutup geçiş yapmaları çocuklara dikkatlerini bir noktada yğunlaştırmayı öğretir.

     Okulumuzda folklör dersi, Ege Üniversitesi Halk Oyunları Bölümü mezunu eğitimcimiz tarafından verilmektedir.