Okullarımızdaki eğitim programının tümünde matematik çalışmaları vardır. Temelde çocuklarımıza problem çözme becerisini kazandırmak ana hedefimizdir. Çocuklar için sıkıcı ve korkutucu gelen matematik okul öncesi dönemde öğretmenler tarafından hazırlanan teşvik edici ve eğlendirici etkinlikler sayesinde çocukların matemaiksel becerilerinin gelişmesine, onların temel kavramları öğrenmesine ve bu alanlara karşı ilgilerinin artmasını sağlar.

     Basitten başlayarak yaş özelliklerine göre hazırlanan programda birebir eşleştirme, sayı duygusu ve sayma, parçalar ve bütünler, geometrik şekiller hazırlanan faaliyetler ve oyunlarla ile öğretilmektedir. Sayıları, gruplamaları, pratik düşünmeyi aktif öğrenme yöntemleri ve teknikleri ile çocuklarımıza öğretmekteyiz. Günlük yaşam içinde matematiği çocuklarımıza nasıl aktaracağımız konusunda velilerimizi toplantılarımızda bilgilendiriyoruz.

Matematikten korkan değil, matematiği seven çocuklar yetiştiriyoruz. Mezun ettiğimiz çocuklarımızın başarısı eğitim sistemimizin doğruluğunu göstermektedir.